Pianta co.,ltd.
Spices

ทำไมต้อง Pianta?

เรามุ่งเน้นที่จะ ‘สร้างสรรค์สินค้าไทย ที่เข้าใจผู้ใช้งานในระดับสากล’

 

เนื่องด้วยอาหารไทย เป็นที่รู้จักในระดับสากล แต่กรรมวิธีในการทำอาหารไทยนั้นค่อนข้างพิถีพิถัน ตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบไปจนถึงกรรมวิธีการทำ ทำให้ใช้เวลาในการทำค่อนข้างนาน และทำให้อร่อยยาก

เราจึงพยายามคิดค้นวิธีการที่จะทำให้อาหารไทยเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ทำได้สนุกขึ้นแต่ยังคงรสชาติต้นตำหรับไทย


Our Story
About White Monkey Red Curry Dipping Sauce